Een samenvatting van de Beste Studies resultaten van de grote opleidingen is weergegeven in onderstaande tabel. In de kolom ‘Rang studentenoordeel’ is weergegeven hoe de opleiding zich verhoudt tot vergelijkbare opleidingen bij andere universiteiten. Klinische gezondheidswetenschappen maakt geen deel uit van het onderzoek omdat het een deeltijdopleiding is.

    Rang Studentenoordeel Beste Docenten Ranglijst
    Opleiding Totaal Opleiding Totaal
B Biomedische wetenschappen 3 7 14 123
M Biomedical Sciences 2 7 92 209
B Geneeskunde 2 8 28 123
M Geneeskunde 1 8 168 209
M SUMMA 1 2 49 209

De kolom 'Rang beste docenten’ berust op de oordelen van studenten over hun docenten in de Nationale Studenten Enquête. Per opleiding berekende onderzoeksbureau ResearchNed voor Elsevier Weekblad scores op drie onderdelen: bekwaamheid en inzet, bereikbaarheid en begeleiding. Dit komt samen in een algemeen oordeel zoals weergegeven in de tabel. Het totaal aantal beoordeelde opleidingen staat naast de score van de opleiding.

Over Elsevier Beste Studies
Beste studies is het jaarlijkse onderzoek van Elsevier Weekblad en onderzoeksinstituut ResearchNed naar de kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs. Sinds 1994 biedt het onderzoek havisten en vwo’ers die een passende studie zoeken onafhankelijke keuze-informatie.
Op elsevierweekblad.nl staan uitgebreide rapporten met oordelen en achtergrondinformatie over 2.181 opleidingen. Belangrijkste pijler onder het onderzoek is de mate van tevredenheid van studenten over cruciale aspecten van hun opleiding, zoals de organisatie, faciliteiten, het onderwijs en de docenten (bron Elsevierweekblad.nl).