Wij zijn onze website aan het vernieuwen.

Ontdekt u nog een pagina die niet klopt of hebt u een goede suggestie, laat het ons dan weten via webmedia@umcutrecht.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid.

Teach the Teachers (opleiders/stafleden)

Training voor opleiders

Het opleiden van artsen tot medisch specialisten vereist didactische vaardigheden. Opleiders, plaatsvervangend opleiders en leden van de opleidingsgroep die zich bezighouden met het begeleiden en opleiden van aios, kunnen hun didactische vaardigheden ontwikkelen door het volgen van Teach the Teachers (TtT) trainingen. Alle trainingen uit het Teach the Teachers aanbod sluiten aan bij het competentieprofiel voor opleiders en leden van de opleidingsgroep dat door het CGS op 13 juni 2012 is vastgesteld.

Uitroepteken 400x400.png

Cursussen geannuleerd tot 1 september 2020

Het UMC Utrecht vindt het uitermate belangrijk om werknemers en patiënten goed te beschermen tegen het risico op verspreiding van COVID-19. De patiënten zijn vaak bijzonder kwetsbaar en continuïteit van zorg is essentieel.

Vanwege de corona-crisis worden bijeenkomsten en evenementen in het UMC Utrecht zoveel mogelijk beperkt. Aan de ene kant om het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden en aan de andere kant om zoveel mogelijk medewerkers in te kunnen zetten voor de continuïteit van zorg. 

Daarom heeft het Onderwijscentrum van het UMC Utrecht besloten per direct alle cursussen vanuit de Medische vervolgopleidingen georganiseerd, waar medisch specialisten en AIOS bij betrokken zijn, niet te laten plaatsvinden.

Het beleid gaat in op dinsdag 10 maart en geldt in ieder geval tot 1 september 2020. Dagelijks wordt er gekeken of beleid bijgesteld moet worden.

Updates over dit beleid zullen op de website worden geplaatst en waar mogelijk per e-mail worden verzonden.

Cursusaanbod Teach the Teacher & Workshops 

Didactische professionalisering

Verdiepingsmodules

Discipline overstijgende professionalisering

E-modules

 Workshops

Online cursussen

Intervisie

Inschrijfformulier

Beleid didactische docentprofessionalisering

Op dit moment werken wij aan nieuw beleid voor onze opleiders, plaatsvervangend opleiders en leden van de opleidingsgroep. Daarnaast wordt gewerkt aan een Kwalificatie voor Klinisch Onderwijs (KKO) wat mogelijk geïntegreerd gaat worden in het nieuwe beleid. Het voorstel voor het nieuwe beleid wordt t.z.t. besproken en geaccordeerd in de Plenaire Vergadering van de COC. Kijk hier voor meer informatie. 

Competentiematrix

Advies en toelichting van kerncompetenties in het cursusaanbod Teach the Teachers
Download de competentiematrix voor opleiders en/of stafleden

Advies en toelichting van kerncompetenties in het cursusaanbod voor aios
Download de competentiematrix voor aios

Een format voor een individuele planning van de cursussen
Download de individuele planning voor aios

Contact

Heeft u een vraag? U kunt één van de medewerkers bereiken op ma, di en do op

088 755 34 51
teachtheteachers@umcutrecht.nl

Naar boven