Onlangs hebben 900 deelnemers aan een langlopend onderzoek naar hart- en vaatziekten een instructiebrief met een vragenlijst ontvangen. Op de achterkant van deze brief staan naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) van één andere deelnemer aan dit zogeheten SMART onderzoek. Er zijn geen medische gegevens in de brief opgenomen. De verwisseling van NAW-gegevens is ontstaan tijdens de productie van de brief en vragenlijst. Dit is heel vervelend en had niet mogen gebeuren. Het UMC Utrecht heeft direct actie ondernomen. 

Zowel de deelnemers die een brief met andermans gegevens hebben ontvangen, als de deelnemers van wie de gegevens onbedoeld bij een ander bekend zijn geworden, hebben we direct onze excuses aangeboden. Ook hebben we direct een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We hebben achterhaald hoe dit heeft kunnen gebeuren en er worden duidelijke afspraken gemaakt over extra controles. Hiermee hebben we er alles aan gedaan om te voorkomen dat deze verwisseling van gegevens in de toekomst kan optreden.

Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de zorg van morgen. Het SMART onderzoek loopt al 22 jaar en er doen 13.000 patiënten aan mee. Jaarlijks ontvangen deelnemers een instructiebrief met vragenlijst, waarbij de deelnemers wordt gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Daardoor kan belangrijk onderzoek worden gedaan naar de risicofactoren van hart- en vaatziekten. Dit incident heeft geen invloed op de betrouwbaarheid van de verzamelde wetenschappelijke data en de uitvoering van het onderzoek. 

Neemt u deel aan dit onderzoek en heeft u vragen, dan kunt u terecht bij het team SMART. Mail naar vaspp@umcutrecht.nl of bel 088 755 9398 / 088 755 1097.