Ook het UMC Utrecht verwacht dat de bereikbaarheid van het UMC Utrecht op woensdag voor bezoekers, patiënten, studenten en medewerkers slecht zal zijn. Dat is heel vervelend voor iedereen die van of naar het UMC Utrecht moet komen. De toegang voor ambulances is gegarandeerd en we houden nauw overleg met de Regionaal Ambulance Vervoer Utrecht (RAVU) en andere hulpdiensten.

De poliklinieken beoordelen hoe het beste omgegaan kan worden met afspraken met patiënten.  Patiënten en bezoekers worden ook geïnformeerd via onze website en sociale media. Indien patiënten zelf verwachten niet op tijd bij een afspraak te zijn in het UMC Utrecht, vragen we contact op te nemen met de polikliniek.

In het UMC Utrecht zijn op woensdag extra gastvrouwen en –heren aanwezig om patiënten en bezoekers te informeren en te begeleiden. Zij delen zoals gewoonlijk in het UMC Utrecht, gratis koffie en thee uit.

Medewerkers die een functie hebben waarbij het mogelijk is om thuis te werken is gevraagd om dat woensdag ook te doen. Afdelingen in het ziekenhuis bekijken per team hoe de wisselingen van dienst zijn en of mensen op tijd kunnen zijn. Daar wordt op geanticipeerd.