De Urologische Oncologie is gestart met een multidisciplinair spreekuur. Op dat spreekuur is het voor een patiënt mogelijk om hun chirurg, radiotherapeut en internist-oncoloog in een soort carrousel achter elkaar te spreken. De patiënt sluit het spreekuur altijd af bij de verpleegkundig specialist. Het multidisciplinair spreekuur wordt ondersteund door toegewijde doktersassistentes en verpleegkundigen.  Na ruim uur gaat de patiënt breed geïnformeerd naar huis.

Het MD spreekuur is vooral van belang voor patiënten in afwegingsprocessen over hun behandeling. Om tot een juiste behandelkeuze te kunnen komen moeten zij de inzichten en informatie van meerdere disciplines aangereikt krijgen en bespreken. Voorheen gebeurde dit in. verschillende afspraken, verspreid over een paar weken. Het spreekuur staat open voor patiënten met elke soort urologische tumor. Het gaat niet alleen om mensen met nieuw gediagnosticeerde tumoren, maar ook om mensen die in de follow up-fase keuzes moeten maken. Het initiatief voor een afspraak op het MD spreekuur gaat uit van de afdeling; patiënten die tot de doelgroep horen ontvangen een uitnodiging.

Foto: team Urologische Oncologie. V.l.n.r.: Willem de Blok MANP (verpleegkundig specialist), Dr. Peter-Paul Willemse (uroloog), Wilma Kleibergen (senior doktersassistent), Maarten van Elst MSc (verpleegkundig specialist), Jacqueline Kluyver (teamleider poli Urologie) , dr. Richard Meijer (uroloog), dr. Jochem van der Voort van Zyp (radiotherapeut-oncoloog) , dr. Gerard Groenewegen (internist-oncoloog). Niet op de foto: Stephanie van den Tempel (senior doktersassistent), Jacky Blom en Fleur van de Sande-de Ruijter (beiden doktersassistent) en  Heidi Prins-Post (projectleider).