Patiëntenorganisatie Hematon en het UMC Utrecht organiseren een informatiebijeenkomst over non-hodgkinlymfomen en autologe stamceltransplantatie.

De inleidingen worden verzorgd door Rimke Oostvogels, hematoloog en Margot Jak, internist-hematoloog, beiden verbonden aan het UMC Utrecht.

De informatiemiddag vindt plaats op zaterdag 30 maart 2019 in het UMC Utrecht. Patiënten en hun naasten zijn van harte uitgenodigd.