Vorige

U-Prevent

U-prevent is een interactief rekenmodel waarmee bepaald kan worden welke medicijnen voor hart- en vaatziekten het beste werken bij welke patiënten. Ook kan het model berekenen hoe groot de kans is dat iemand een hart- of vaatziekte krijgt.

Met U-Prevent wordt het behandeleffect bij levenslang medicatiegebruik berekend. “De calculator voorspelt het aantal extra jaren zonder hart- en vaatziekten dat een persoon kan bereiken door preventieve behandeling”,

Voor wie is U-Prevent?

Artsen kunnen het risico op hart- en vaatziekten berekenen voor niet alleen patiënten met hart- en vaatziekten, maar ook voor gezonde mensen, diabetespatiënten en ouderen boven de 70 jaar.

Jan: "Nog 20 jaar medicijnen slikken om 3 jaar langer te leven?"

Hoe werkt U-Prevent?

 

Gerichtere aanpak hart- en vaatziekten dankzij U-Prevent

Artsen en patienten kunnen via de website het rekenmodel invullen om het risico op hart en vaatziekten te berekenen.

De arts vult makkelijk te meten gegevens in, zoals leeftijd, geslacht, bloeddruk, cholesterolgehalte en eventuele medicatie van een persoon. Vervolgens zien de arts en de patiënt wat het effect is van de medicatie en hoeveel ziektevrije jaren dit oplevert. Zo kunnen patiënt en arts in de spreekkamer samen beslissen om te starten of te stoppen met medicatie. 

  Het resultaat voor deze groepen patiënten: effectiever voorkomen van hart- en vaatziekten door medicatie op maat, samen met de arts in de spreekkamer beslissen en kostenbesparing voor de zorg als geheel.

Lees meer over U-Prevent