Vorige

Veelgestelde vragen MRSA

Algemeen

1  Hoe vaak wordt de MRSA-bacterie vastgesteld in alle Nederlandse ziekenhuizen bij elkaar?

In alle Nederlandse ziekenhuizen bij elkaar wordt elk jaar bij ongeveer 3500 mensen de

MRSA-bacterie vastgesteld.

Bron: NethMap 2016

 

2  Kan ik voorkomen dat ik de MRSA-bacterie oploop?

In de meeste gevallen kunt u er niets aan doen. De MRSA-bacterie kan worden opgelopen vanuit verschillende bronnen:

  • Zorginstellingen: MRSA kan zich in een ziekenhuis of zorginstelling gemakkelijker verspreiden als de hygiënische maatregelen niet voldoende worden nageleefd.
  • Veehouderij : door direct contact met besmet vee.
  • Samenleving: dit komt weinig voor maar u kunt MRSA ook oplopen via een MRSA-bron waarmee u in het dagelijks leven in contact komt. Dit is dan meestal een persoon die MRSA-drager is.

U kunt de MRSA-bacterie niet met het blote oog zien. U kunt dus ook niet zien wie de bacterie bij zich draagt. U weet dus ook niet wanneer u eventueel in contact komt met de MRSA-bacterie. Het is vaak is dan ook moeilijk of niet te achterhalen waar u de MRSA-bacterie hebt opgelopen.

 

3.  Word je na contact met MRSA altijd MRSA-drager?

Nee, meestal niet.

De kans om in Nederland met de MRSA-bacterie in contact te komen is gelukkig klein. De meeste mensen komen niet in aanraking met mensen of dieren die MRSA-drager zijn.

De kans om de bacterie over te dragen is het grootst als er intensief contact is tussen iemand die de MRSA-bacterie bij zich draagt en anderen. U kunt daarbij denken aan knuffelcontacten binnen een gezin of bij de verzorging van patiënten in het ziekenhuis.  

Raakt u toch besmet met MRSA, dan levert dat in de meeste gevallen geen problemen op en merkt u er niets van.

Personen die de MRSA-bacterie oplopen zullen deze in de meeste gevallen vanzelf weer kwijtraken. Voorwaarde is dat er niet steeds opnieuw direct contact is met de MRSA-bron en er geen factoren zijn die kans op MRSA-dragerschap vergroten (zoals wonden en chronische huidaandoeningen).

 

4.  Hoe lang kan de MRSA-bacterie in leven blijven buiten het menselijk lichaam?

De MRSA-bacterie kan goed tegen uitdroging en bevriezing. Zo kan de MRSA-bacterie lange tijd overleven buiten het menselijk lichaam op voorwerpen, oppervlakken (zoals bed, deur en toilet), huidschilfers en stof.

 

5.  Waar komt de MRSA-bacterie het meeste voor?

De MRSA-bacterie komt vooral in ziekenhuizen en verpleeghuizen voor. Dit geldt voor Nederland maar ook voor alle andere landen in de wereld.

In Nederland komt MRSA, in vergelijking met heel veel andere landen, weinig voor.

Per jaar wordt er, in alle Nederlandse ziekenhuizen bij elkaar, bij ongeveer 3500 mensen MRSA vastgesteld.

 

6. Kan ik ziek worden van de MRSA-bacterie?

Ja,  U kunt ziek worden van de MRSA-bacterie.

De MRSA is een huidbacterie. Infecties met de MRSA-bacterie zijn dus meestal infecties van de huid, zoals een steenpuist of wondinfectie. De behandeling is hetzelfde als bij infecties met andere huidbacteriën.

Soms is het toch nodig om een huidinfectie te behandelen met antibiotica. In het geval van een infectie met de MRSA-bacterie heeft de arts keuze uit minder soorten antibiotica om de infectie te bestrijden en moet daar dus rekening mee houden.

 

7. Kan ik de MRSA-bacterie weer kwijt raken?

Ja, in de meeste gevallen wel. U raakt de bacterie meestal vanzelf kwijt. U kunt de bacterie ook kwijtraken na een behandeling die speciaal is gericht op de MRSA-bacterie: een MRSA-dragerschapsbehandeling.

In sommige gevallen heeft een behandeling geen zin. Dit is het geval als u steeds opnieuw in contact komt met de bron van de MRSA-bacterie of als u wonden heeft of bepaalde huidaandoeningen. De aanwezigheid hiervan bemoeilijkt een succesvolle behandeling.

Behandeling

10.  Als ik de MRSA-bacterie door een behandeling ben kwijtgeraakt kan ik hem dan toch opnieuw oplopen?

Ja. Als u de MRSA-bacterie door een behandeling of spontaan bent kwijtgeraakt kunt u de MRSA-bacterie toch opnieuw oplopen. U kunt de bacterie opnieuw oplopen als u in direct contact komt met iemand die drager is van de MRSA-bacterie. Vaak wordt niet duidelijk waar u de bacterie oploopt. De bron van de bacterie is vaak moeilijk op te sporen.

In het ziekenhuis

13. Ik ben MRSA-drager. Wordt ik bij de spoedeisende hulp van het UMC Utrecht meteen geholpen?

Patiënten die MRSA-drager zijn en met spoed medische zorg nodig hebben kunnen altijd terecht in het UMC Utrecht. Er worden wel isolatiemaatregelen getroffen zodat verspreiding van de MRSA-bacterie in het ziekenhuis wordt voorkomen.

MRSA-dragerschap is nooit een reden om medisch noodzakelijk zorg te weigeren. U hebt recht op deze zorg.

Bij een bezoek aan de eerste hulp van het UMC Utrecht worden er, bij een MRSA-positieve patiënt, standaard isolatiemaatregelen en logistieke aanpassingen getroffen. Deze maatregelen mogen een goede zorg niet in de weg staan. MRSA is geen reden om een patiënt niet de beste zorg te leveren.

Zorgverleners kunnen voor advies over isolatiemaatregelen contact opnemen met de afdeling Infectiepreventie.