Terug

DOORkijk & Audits

Binnen het UMC Utrecht werken de medische vervolgopleidingen voortdurend aan het verbeteren van hun kwaliteit. Dit gebeurt via het kwaliteitsprogramma dOORkijk en opleidingsaudits.

dOORkijk

Binnen het regionale kwaliteitsprogramma dOORkijk werken de ziekenhuizen in de OOR Utrecht voortdurend samen aan het verbeteren van de kwaliteit van de Medische vervolgopleidingen. DOORkijk maakt door middel van verschillende instrumenten zichtbaar wat de sterke en minder sterke punten van de opleiding zijn. Zo wordt duidelijk waar de acties voor kwaliteitsverbetering zich op moeten richten.

Voor wie?

Opleiders, aios en adviseurs van alle medische vervolgopleidingen binnen de OOR Utrecht participeren in het kwaliteitsprogramma dOORkijk. Binnen het UMC Utrecht is dOORkijk onderdeel van de Kwaliteit & Advies-cyclus.

Primair is dOORkijk bedoeld voor de opleiding zelf. Waar mogelijk worden de resultaten gebruikt voor diverse externe zaken zoals visitaties en de Opleidingsetalage.

Wat doen wij voor u?

De afdeling Medische Vervolgopleidingen adviseert en ondersteunt u tijdens het gehele traject, vanaf de intake tot en met het opstellen en uitvoeren van het verbeterplan. Wij verzorgen voor u:

 • Het intakegesprek waarbij we met u afspraken maken over de instrumenten en de planning
 • De voorlichting aan opleidingsteams en aios
 • Het uitvoeren van de metingen en gesprekken, en het opstellen van de rapportages
 • De rond-de-tafelgesprekken o.l.v. een onafhankelijke voorzitter en de verslaglegging
 • De onderwijskundige advisering over verbeteraspecten
 • Indien van toepassing: de afstemming met de regionale clusterpartners

Opleidingsaudits

Feedback

Binnen het UMC Utrecht werken de medische vervolgopleidingen voortdurend aan het verbeteren van hun kwaliteit. De opleidingsaudit is het instrument waarbij een opleiding feedback krijgt van deskundigen van buiten de opleiding op de kwaliteit van de opleiding. De audit heeft als doel de opleiding een spiegel voor te houden, en kwaliteitsverbetering te stimuleren en te borgen zonder dat hieraan directe consequenties met betrekking tot de erkenning van de opleiding verbonden zijn.

Voor wie?

Opleiders en aios van alle medische vervolgopleidingen binnen het UMC Utrecht participeren in het audit-programma, dat onderdeel is van de Kwaliteit & Advies-cyclus.

Primair zijn de opleidingsaudits bedoeld voor de opleiding zelf. Waar mogelijk worden de resultaten gebruikt voor diverse externe zaken zoals visitaties en de Opleidingsetalage.

Wat doen wij voor u?

De afdeling Medische vervolgopleidingen plant en coördineert de opleidingsaudits en verzorgt daarbij:

 • Het intakegesprek, de planning en de voorlichting
 • De samenstelling van de auditcommissie plus het vooroverleg
 • Het opstellen van het auditverslag
 • Het vastleggen van de geadviseerde verbeterpunten
 • De opleidingskundige advisering met betrekking tot de verbeterpunten