Terug

Inschrijfformulier docenttrainingen

Het aanbod aan docenttrainingen bestaat uit trainingen die afzonderlijk worden aangeboden en leergangen waarin meerdere trainingen gecombineerd zijn. De trainingen zijn bedoeld voor alle docenten en opleiders die betrokken zijn bij de opleidingen binnen het UMC Utrecht (zoals aios, AKO’s, PhD’s, werkgroepbegeleiders en stagebegeleiders).

icoon van een uitroepteken

Docentprofessionalisering tijdens Corona-crisis

De COVID-19 maatregelen hebben ook gevolgen voor het aanbod van docenttrainingen. Fysieke bijeenkomsten mogen helaas nog niet.  Op dit momenteel ligt de prioriteit van de trainers bij onderwijs aan studenten en/of klinische werkzaamheden. We zijn druk bezig om de losse trainingen en de leergangen in het najaar zoveel mogelijk aan te bieden, er rekening mee houdend dat dit mogelijk nog online zal moeten. Onderaan deze pagina staat nog een verwijzing naar andere aanbieders van online onderwijs op het gebied van didactische scholing.

Planning 2021

De planning voor losse trainingen en leergangen in 2021 zal naar verwachting in oktober 2020 gepubliceerd worden. 

BKO Leergang

Voor docenten die gezien hun functie een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) dienen te behalen, wordt tweemaal per jaar een BKO leergang aangeboden. Meer informatie over deze leergang vindt u hier . Deelname aan de volledige leergang is vereist. 

Procedure

Een Solis-account is vereist. Definitieve inschrijving vindt plaats na een intake gesprek. 

Planning 2021

De BKO Leergang die start in februari 2021 is vol. Voor de BKO Leergang die zal starten in september 2021 worden de data nog gepland; deze zullen in oktober 2020 gepubliceerd worden. Bij inschrijving wordt u op de mailinglijst geplaatst en ontvangt u informatie hierover, zodra dit bekend is.

SKO Leergang

Voor docenten die gezien hun functie een Senior Kwalificatie Onderwijs (BKO) dienen te behalen, wordt eenmaal per jaar een SKO leergang aangeboden. Meer informatie over deze leergang vindt u hier . Deelname aan de volledige leergang is vereist. 
Voordat overgegaan wordt tot definitieve inschrijving voor een leergang vindt eerst een intake gesprek plaats.

Procedure

Een Solis-account is vereist. Definitieve inschrijving vindt plaats na een intake gesprek. 

Planning 2021 

De SKO Leergang die start in september 2020 is vol. Voor de SKO Leergang die zal starten in september 2021 worden de data nog gepland; deze zullen in oktober 2020 gepubliceerd worden. Bij inschrijving wordt u op de mailinglijst geplaatst en ontvangt u informatie hierover, zodra dit bekend is.

I.v.m. het maatregelen rondom COVID-19 zullen er geen trainingen worden aangeboden voor 1 juni 2020. 

Het aanbod voor 2021 zal in oktober 2020 worden gepubliceerd.


Het UMC Utrecht gaat zorgvuldig met uw gegevens om en gebruikt deze alleen voor het doel waarvoor u het invult. Meer informatie.

  • Velden waar een * bij staat zijn verplicht
  • Indien de kostenplaats niet (of niet correct) is ingevuld, zal de aanmelding niet in behandeling worden genomen.