Terug

Onderwijskundige expertise
Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding

Het Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding stelt onderwijskundige kennis beschikbaar voor opleidingen in de gezondheidszorg. Het Expertisecentrum biedt ondersteuning en advies aan opleidingen binnen en buiten het UMC Utrecht.