Terug

Onderwijskundige scholing van studenten

Wij verzorgen onderwijs en training aan studenten Geneeskunde en andere opleidingen over onderwijskundige en didactische vaardigheden. Met name voor artsen geldt dat zij altijd te maken krijgen met onderwijs: onderwijs aan studenten, coassistenten, huisartsen of specialisten in opleiding, aan anderen in de zorg en in zekere zin ook aan patiënten. 

Onderwijstraining

In het laatste jaar van de masteropleiding Geneeskunde volgen alle studenten een week een verplichte onderwijstraining.

De training bestaat uit voorbereiding en uitvoering van een les Klinisch Lijnonderwijs aan tweedejaars bachelor studenten, training in feedback, training in het Korte Klinische Leergesprek met coassistenten, het afnemen van een Korte Praktijkbeoordeling en presentatievaardigheden en literatuurbestudering voor een presentatie.

Onderwijsstages

Jaarlijks volgen 30 tot 35 studenten uit het laatste jaar van de Master opleiding van Geneeskunde een zesweekse onderwijsstage en ontvangen zij een Studenten Onderwijskwalificatie (StOK).

De stage omvat het verzorgen van minimaal 30 uur zelfstandig onderwijs voor jongerejaars studenten geneeskunde of studenten uit een andere opleiding in de gezondheidszorg, het uitvoeren van een ontwikkelingsproject voor onderwijsverbetering, een korte literatuurstudie, intervisie en supervisie met onder andere eigen video-opnames, het opstellen van toetsvragen en zelfstudie.

Wetenschappelijke stages op medisch onderwijskundig gebied

Het Expertisecentrum biedt op beperkte schaal mogelijkheden voor wetenschappelijke stages voor studenten geneeskunde en studenten onderwijskunde.

Contact

Coördinatie door Dr. Hanneke Mulder
h.mulder-2@umcutrecht.nl