Terug

Cultuur en verborgen curriculum (TtT ID)

Teamtraining voor opleiders- en stafleden

Artsen op cursus

Inhoud en leerdoelen:

  • Bewustwording van belang van impliciet leren. 
  • Kennis opdoen over relevante achtergronden en begrippen (cultuur, hidden curriculum, rolmodellen en professionele identiteit).
  • Reflectie op en evaluatie van de eigen afdelingscultuur in het licht van de opleiding van aios, en formuleren en uitwerken van verbeterpunten. 

Voor wie

(Plaatsvervangend) opleiders en leden van het opleidingsteams die betrokken zijn bij de medische vervolgopleiding in de Opleiding- en Onderwijsregio (OOR) Utrecht.

Ingangseisen

Om Teach the Teachers 1D te volgen moeten de teamleden Teach the Teachers 1A afgerond hebben en het merendeel 1B afgerond hebben.

Overige informatie

  • De workshop is geaccrediteerd met 4 punten (GAIA)
  • Duur van de training is één dagdeel
  • Het aantal deelnemers wordt in overleg vastgesteld
  • De teamtraining wordt in overleg met de opleider(s) ingepland
  • Deelname, annuleringsvoorwaarden en doorgang zie: Inschrijfvoorwaarden >
  • Het trainingsaanbod sluit aan op de competenties voor opleiders, zoals omschreven in het competentieprofiel van de KNMG.

Contact en vragen

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met teachtheteachers@umcutrecht.nl of  088 75 53451 (ma, di en do)