Terug

Studenten

Het Hart- en vaatcentrum is nauw betrokken bij het onderwijs aan de studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen en SUMMA. Hieronder is een en ander per opleiding beschreven en samengevat in de onderwijsbrochure. Verder zijn er ook verschillende mogelijkheden op het gebied van stages en scripties.

Gebouw van de geneeskunde opleiding, op voorgrond zitten studenten op terras

Geneeskunde

In de bachelor Geneeskunde vormen de blokken ‘Circulatie I, II en III’ in jaar 1 en 2 samen het thema Circulatie. Na het volgen van deze blokken weet je al veel over de bouw en werking van het hart- en vaatstelsel en de meest voorkomende hart- en vaataandoeningen (zoals atherosclerose, hart- en herseninfarct, hartfalen, hartritmestoornissen). In jaar 3 van de bachelor kun je in ‘Blok groen’ en ‘LINK groen’, ook nog op een praktijk- en klachtgerichte manier meer te weten komen over een aantal hart- en vaatstoornissen. Wil je je verder verdiepen in het hart- en vaatonderzoek? Dan raden we je aan om in de keuzeruimte van bachelor jaar 2 de cursussen ‘Hartziekten: van oorzaak tot behandeling’, ‘De rol van vaatwand en bloedstroom’, ‘Stamcellen & regeneratieve geneeskunde’ of ‘Stroke’ te volgen. In deze cursussen worden de meest recente ontwikkelingen op het gebied van hart- en vaatziekten behandeld, zoals het gebruik van microRNAs, biomarkers, beeldvormende technieken, genetisch screenen en van stamcellen voor regeneratieve doeleinden.

De master Geneeskunde biedt je in de eerste twee jaren in totaal 12 weken profileringsruimte voor verdieping of onderzoek. Jaar 3 van de master geeft je de mogelijkheid om langere keuze-coschappen of stages (semi-arts, onderzoek) naar interesse te volgen. Binnen het Hart- en vaatcentrum is er voor enthousiaste en geïnteresseerde masterstudenten Geneeskunde altijd ruimte voor het uitvoeren van dergelijke coschappen of onderzoeksstages.

Overzicht studie geneeskunde

SUMMA

Overzicht master SUMMA

Voor biomedische en life science bachelors vormt de Utrechtse SUMMA een uitdagende masteropleiding tot basisarts én klinisch onderzoeker. Je leert de algemene vaardigheden noodzakelijk voor wetenschappelijk onderzoek in de lijn ‘Wetenschap’.

Daarnaast wordt in de SUMMA-opleiding uiteraard aandacht besteed aan verschillende medische disciplines, waaronder ook hart en vaten. De bloedcirculatie en de meest voorkomende circulatiestoornissen komen bijvoorbeeld op verschillende manieren aan de orde in het eerste jaar (blokken ‘Algemene pathologie’, ‘Anatomie’, ‘Cardiovasculair systeem’ en ‘Nefrologie’). Daarnaast krijg je onder begeleiding van specialisten klinische ervaring met hart- en vaatpatiënten tijdens verschillende studentenpoliklinieken. Ben je geïnteresseerd in hart- en vaatonderzoek dan liggen er via klinische stages en een onderzoeksproject (‘Onderzoekspraktijk’) tijdens de SUMMA-opleiding uitstekende mogelijkheden binnen het Hart- en vaatcentrum voor verdere verdieping.

Biomedisch onderwijs

Bachelor Biomedische Wetenschappen

Als je hebt gekozen voor de bachelor Biomedische Wetenschappen (BMW) leer je vanzelf de algemene vaardigheden noodzakelijk voor het opzetten, uitvoeren en beschrijven van wetenschappelijk onderzoek. In ‘Project 2’ (jaar 1), bijvoorbeeld, bestudeer je de oorzaak, ontwikkeling en behandeling van een ziektebeeld waarbij de nadruk ligt op het vergaren van de noodzakelijke zoek-, lees- en schrijfvaardigheden. In de blokken ‘Onderzoeksmethoden’ en ‘Statistiek & epidemiologie’ (jaar 2) maak je kennis met een volledige onderzoekscyclus en de toepassing van statistische methoden in experimenteel biomedisch laboratoriumonderzoek. Hoewel deze cursussen gericht zijn op het verkrijgen en toepassen van algemene wetenschappelijke vaardigheden, bestaat er tijdens de bachelor volop de gelegenheid om je verder naar je eigen interesse te ontwikkelen. Heb je altijd al willen weten wat hart- en vaatziekten inhouden, hoe ze ontstaan of hoe ze opgespoord kunnen worden? In ‘Medische beeldvormende technieken’ (jaar 1) kun je kennismaken met verschillende beeldvormende technieken en hun toepassingen.

Overzicht bachelor biomedische wetenschappen

De keuzecursus ‘Orgaansystemen’ uit jaar 2 verschaft je algemene kennis over de bouw en functie van hart- en bloedvaten en laat je kennismaken met een aantal hart- en vaatziekten. Tijdens ‘Hemostase, trombose en rode bloedcellen’ (jaar 2) worden de nieuwste ontwikkelingen omtrent bloedstelping en het ontstaan van trombose behandeld. In jaar 3 komen diverse recente aspecten van cardiovasculaire aandoeningen uitgebreid aan de orde in de keuzecursussen ‘Cardiac pathophysiology’, ‘Vascular biology’, ‘Pathologie’, ‘Moleculaire pathologie’ en ‘Regenerative medicine’. Ervaring met cardiovasculair onderzoek kun je opdoen tijdens het ‘Research project’. Het is heel goed mogelijk binnen de bachelor naar eigen interesse een hart en vaten “profiel” te volgen.

Master Biomedical Sciences

Ook via je keuze voor verschillende masterprogramma’s uit de Biomedical Sciences (BMS) opleiding bestaat de mogelijkheid je verder te ontwikkelen op het gebied van hart en vaten. Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in de moleculaire basis van ziektebeelden in het algemeen, dan is het masterprogramma Biology of Disease een prima keus. Heb je meer met epidemiologische benaderingen van verschillende ziekten, dan ligt het masterprogramma Epidemiology voor de hand. Gefascineerd door de mogelijkheid falende lichaamsdelen te repareren met stamcellen of gekweekte lichaamscellen? Stel je dan op de hoogte van alle mogelijkheden binnen het masterprogramma Regenerative Medicine and Technology. Binnen deze drie masterprogramma’s bestaat ruim de mogelijkheid om via keuze voor specifieke cursussen en onderzoeksprojecten je kennis en kunde op hart- en vaatgebied verder uit te breiden. Binnen het Hart- en vaatcentrum lopen talloze studies, zowel in de kliniek als op het laboratorium, die gebruikmaken van expertise uit deze verschillende onderzoeksdisciplines.