Vorige

Ergotherapie

Het doel van de ergotherapie is dat u weer zo goed mogelijk functioneert in de omgeving waarin u leeft, woont en werkt. De behandeling richt zich niet op de ziekte, maar op de praktische gevolgen die u ondervindt als u uw dagelijkse activiteiten uitvoert. U bepaalt samen met de ergotherapeut de doelen waar u aan wilt werken. Afhankelijk van uw aandoening kan het zijn dat u bijvoorbeeld beter wilt leren begrijpen wat hersenletsel met u doet, dat u uw energie beter wilt leren verdelen over de dag of dat u wilt leren omgaan met fysieke beperkingen.

Meer over ergotherapie

Praktische hulp

Mensen met lichamelijke of geestelijke klachten kunnen in hun dagelijkse leven allerlei praktische problemen ondervinden. Een ergotherapeut richt zich niet op de ziekte, maar op de praktische gevolgen voor uw dagelijkse activiteiten.

Wanneer ergotherapie?

Uw behandelend arts kan de ergotherapeutische behandeling voorschrijven wanneer u door een ziekte, ongeval of operatie uw gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren.

Resultaat

Het doel van de behandeling is dat u leert zo optimaal mogelijk en zo zelfstandig mogelijk te functioneren in uw leef-, woon- en werkomgeving. De ergotherapeut begeleidt u hierbij door u vaardigheden opnieuw aan te leren, u te leren omgaan met verminderde belastbaarheid of een beperking. U kunt hierbij denken aan vaardigheden op het gebied van zelfverzorging en huishouden, maar ook op het gebied van hobby’s, studie of werk.

Meer informatie

Op de website van Ergotherapie Nederland kunt u meer informatie vinden.

 • Voorbereiding

  Wat moet u meenemen?

  Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt u opgenomen? Neem dan het volgende mee.

  Tips voor het gesprek

  Veel mensen vinden het prettig als ze het gesprek met hun zorgverlener kunnen voorbereiden. Deze tips kunnen u daarbij helpen.

 • Tijdens de behandeling

  Tijdens de eerste behandeling bespreekt de ergotherapeut met u uw probleem en de doelen die u wilt bereiken. Als basis voor de behandeling dient de ergotherapeutische diagnostiek: de ergotherapeut onderzoekt wat de oorzaken zijn van het probleem en welke mogelijkheden er zijn om het probleem op te lossen. Naar aanleiding van de bevindingen maakt de ergotherapeut samen met u een plan van aanpak.

  Doelen halen

  Tijdens de behandeling bekijkt de ergotherapeut regelmatig in welke mate u uw doelen hebt behaald. Hiervoor kan de ergotherapeut verschillende meetinstrumenten gebruiken. De ergotherapeut kan het behandelplan bijstellen als dat nodig is.

  Behandelmogelijkheden

  De ergotherapeutische behandeling richt zich op:

  • vaardigheden ontwikkelen of herstellen die nodig zijn om dagelijkse activiteiten uit te voeren
  • voorkomen van (verergering van) problemen in het dagelijks functioneren
  • met blijvende problemen leren omgaan, bijvoorbeeld hulpmiddelen leren gebruiken.

  Behandelplan

  Op basis van de mogelijkheden en beperkingen die u ervaart, stelt de ergotherapeut samen met u een behandelplan op. De ergotherapeut begeleidt u zodat u zo goed mogelijk dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren.

 • Na de behandeling

  De ergotherapeut rondt uw behandeling in overleg met u af wanneer uw hulpvraag is beantwoord. Wanneer u tijdens een opname ergotherapie heeft gekregen, wordt de behandeling na uw ontslag soms voortgezet. De ergotherapeut bespreekt eventuele voortzetting van de behandeling dan voor het ontslag met u.

   

Zorgverleners

Ziektebeelden

U komt in aanmerking voor ergotherapie wanneer u in uw dagelijks leven praktische problemen ondervindt door uw aandoening. Ergotherapie is zinvol wanneer u bijvoorbeeld:

 • uw hand of arm niet goed kunt gebruiken
 • moeite hebt met lopen of pijn hebt bij zitten
 • stoornissen hebt in denkfuncties
 • problemen hebt met vermoeidheid, aandacht of het geheugen

Al deze problemen kunnen gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw persoonlijke verzorging, de zorg voor anderen, het huishouden of uw werk.

Polikliniek

Waar vindt de behandeling plaats?

Onderzoek en behandeling door de ergotherapeut kan zowel op de verpleegafdeling als op de afdeling Revalidatie Fysiotherapiewetenschap & Sport plaatsvinden. Wanneer u problemen ervaart met het verzorgen van u zelf komt de ergotherapeut ’s morgens bij u op de verpleegafdeling om mee te kijken en u hierover te adviseren. In de meeste gevallen komt u naar de afdeling Revalidatie Fysiotherapiewetenschap & Sport. Hier zijn een aantal ruimtes, die speciaal voor de ergotherapeutische behandeling zijn ingericht.
 

Afspraak

Wanneer u bent opgenomen op een verpleegafdeling kan uw arts u doorverwijzen naar ergotherapie. Dit gebeurt wanneer we verwachten dat een ergotherapeutische behandeling, gezien uw problemen, zinvol kan zijn.

Contact en vragen

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek revalidatie.