Terug

Informatie voor wettelijk vertegenwoordigers

Een wilsonbekwame patiënt kan een mentor of curator hebben. Met een beschikking van de rechtsbank kan u als wettelijk vertegenwoordiger een machtiging aanvragen voor toegang tot het patiëntenportaal van de patiënt.

Een machtiging aanvragen

Mentoren en curatoren kunnen als volgt een machtiging aanvragen:

  • Neem mee naar het ziekenhuis: uw eigen identiteitsbewijs, een identiteitsbewijs van de patiënt die u vertegenwoordig en de originele, geldige en meest recente beschikking van de rechtbank, plus een kopie* van de beschikking.
  • Bij de balie op de polikliniek controleert en registreert de polikliniekassistent uw identiteitsbewijs en de beschikking.
  • De polikliniekassistent geeft u een machtigingsformulier. Deze moet getekend worden door: de mentor of curator.
  • De polikliniekassistent regelt in de loop van de dag (of uiterlijk de volgende werkdag) de machtiging. Daar krijgt u via de mail bericht over. Daarna kunt u met uw eigen DigiD met sms-functie of de DigiD app inloggen in Mijn UMC Utrecht van de patiënt waar u voor gemachtigd bent.

* Wij vragen u om zelf een kopie mee te nemen, zodat u direct uw originele beschikking weer kunt meenemen en niet hoeft te wachten tot de beschikking is gekopieerd.   

Psychiatrie

Als de patiënt die u vertegenwoordigt verwezen wordt naar de afdeling psychiatrie, gaat het aanvragen van een machtiging anders. Het aanmeldteam van de afdeling neemt vóór het eerste consult op de polikliniek contact met u op om een machtiging te regelen voor het onderdeel Taken (hier staan vragenlijsten).
Direct na het eerste consult wordt de machtiging uitgebreid tot alle onderdelen van het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht. Hiervoor ontvangt u bij het eerste consult een machtigingsformulier wat u invult en meeneemt naar de arts.

E-mailadres

In Mijn UMC Utrecht kunt u zelf een e-mailadres invullen of wijzigen bij Persoonlijke gegevens onder Patiëntgegevens. Dit e-mailadres wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het sturen van een afspraakherinnering. Ook is het mogelijk om per e-mail een melding te krijgen wanneer er een nieuw e-consult is. In het portaal kan slechts één e-mailadres worden ingevuld.

Overleg met de patiënt die u vertegenwoordigt welk e-mailadres u hier invult: het e-mailadres van de patiënt, of het e-mailadres van de wettelijk vertegenwoordiger.
 

Wilsonbekwaam

Iemand die wilsonbekwaam is, is niet in staat om zijn eigen belangen te behartigen. Wilsonbekwaamheid kan kort duren of voor altijd zijn. Ook kan iemand voor bepaalde situaties wél wilsbekwaam zijn en voor andere situaties niet.

Bijvoorbeeld: de patiënt die u vertegenwoordigt kan wel bepalen wij hij vanavond wil eten, maar is niet in staat te beslissen welke medische behandeling hij nodig heeft.

Veel gestelde vragen

Ik ben geen mentor of curator, maar wil wel graag toegang tot het portaal van mijn moeder/vader/broer/zus. Kan dat?

Machtigen is voorlopig alleen toegestaan voor curatoren en mentoren met een beschikking van de rechtbank. Wij onderzoeken of toegang voor een bredere groep (bijvoorbeeld familieleden) ook mogelijk is. 
 

Mag ik inloggen met het DigiD van de patiënt die ik vertegenwoordig?

Nee. Een DigiD gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Het is daarom niet toegestaan om met de gegevens van iemand anders in te loggen.