Terug

Preoperatieve screening

De polikliniek preoperatieve screening (POS-poli) is onderdeel van de polikliniek anesthesiologie. U bezoekt het spreekuur van de polikliniek preoperatieve screening voordat u geopereerd wordt, of als u een onderzoek krijgt waarbij een vorm van anesthesie (verdoving) nodig is. De screening wordt uitgevoerd door de anesthesioloog (in opleiding) of de preoperatieve screeningmedewerker. Zij beoordelen of u gezond genoeg bent om de operatie of het onderzoek te ondergaan. Dit gebeurt door een gesprek, lichamelijk onderzoek, een gezondheidsvragenlijst en indien nodig aanvullend onderzoek.

Uw bezoek aan de polikliniek

Informatie over uw gezondheid

Om een goed beeld te krijgen van uw lichamelijke conditie, stellen we u een aantal vragen met de gezondheidsvragenlijst. Daarnaast hebt u een gesprek met de apothekersassistent over uw medicijngebruik.

Gezondheidsvragenlijst

Om uw wachttijd op de polikliniek zo kort mogelijk te houden, vragen wij u om vóór uw bezoek aan de polikliniek preoperatieve screening de gezondheidsvragenlijst in te vullen. Dit kan vanaf een week voor uw afspraak, via uw patiëntportaal 'Mijn UMC Utrecht'. 

Vrouw leest tijdschrift in de wachtruimte

Een afspraak op de polikliniek voorbereiden

Het is belangrijk dat u uw afspraak op de polikliniek goed voorbereidt.

Lees meer

Preoperatief spreekuur

Tijdens het preoperatief spreekuur bezoekt u de anesthesioloog (in opleiding), of de preoperatieve screeningmedewerker. Zij beoordelen of u in goede conditie bent om de operatie of het onderzoek te ondergaan. Dit gebeurt door een gesprek aan de hand van:

 • de gezondheidsvragenlijst die u hebt ingevuld
 • lichamelijk onderzoek
 • indien nodig verder onderzoek of overleg met andere artsen.

Uw afspraak duurt ongeveer één uur. U kunt dan ook al uw vragen stellen.

Het gesprek

Tijdens het gesprek doen wij het volgende:

 • we nemen de ingevulde gezondheidsvragenlijst met u door
 • we vragen bij andere behandelaars gegevens van u op
 • we bespreken of er vanwege uw gezondheid extra risico's zijn voor de operatie of anesthesie (verdoving)
 • u krijgt informatie over welke anesthesie het best bij uw situatie past
 • we bespreken met u welke pijnstilling u krijgt na de operatie

Onderzoeken voor de operatie

Lichamelijk onderzoek

De anesthesioloog, arts-assistent anesthesie of preoperatieve screeningsmedewerker doen een lichamelijk onderzoek bij u. Het lichamelijk onderzoek bestaat standaard uit het meten van uw bloeddruk en het luisteren naar uw hart en longen. Als bij het lichamelijk onderzoek afwijkende dingen uit naar boven komen, kan er aanvullend onderzoek plaatsvinden.

Aanvullend Onderzoek

Soms is het nodig om een hartfilmpje te maken, bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd of bij bepaalde ziektes. Dit gebeurt niet bij de POS-poli, maar bij een andere polikliniek (balie 7, tweede verdieping). Meestal doen wij dit aanvullende onderzoek vóórdat u naar het preoperatief spreekuur komt. Houdt u er rekening mee dat het aanvullende onderzoek u een half uur extra tijd kost.

Bij bepaalde operaties of ziektes is bloedonderzoek noodzakelijk. Soms is het nodig dat u nog naar een andere arts gaat, bijvoorbeeld de longarts of cardioloog. Wij krijgen dan een beter beeld van uw gezondheid. Dat is dan nodig om uw veilig anesthesie te kunnen geven.

De dag van de operatie

Nuchter zijn

Als u een operatie of onderzoek krijgt met anesthesie (verdoving), is het van groot belang dat u nuchter bent. Dit betekent dat u niet mag eten of drinken. Nuchter zijn is belangrijk omdat eten of drinken tijdens de ingreep uit uw maag in de longen terecht kan komen. Met ernstige complicaties tot gevolg. De afdeling MDL/endoscopie heeft eigen nuchter beleid vanwege voorbereiding voor de maag en darmen. U krijgt hierover bericht van de MDL arts. Voor alle andere ingrepen geldt het onderstaande beleid:

 • Zes uur voor de operatie moet u stoppen met eten, drinken van melkproducten en ‘ondoorzichtige vloeistoffen en/ of de sondevoeding moet worden stop gezet. Als u ’s middags geopereerd wordt, mag u tot 6 uur van tevoren een licht ontbijt eten. Dit lichte ontbijt mag alleen bestaan uit een boterham, beschuit, of cracker met zoet beleg, zoals jam of suiker.
 • Tot aan de ingreep mag u heldere vloeibare dranken zoals water, thee (met suiker, geen melk) of aanmaaklimonade blijven drinken. Wij adviseren u dit te blijven drinken, om te zorgen dat u vocht en suikers binnen blijft krijgen, voor een beter herstel na de operatie. Sommige patiënten krijgen nog een drankje mee met extra suikers om 2 uur voor de operatie in te nemen, voor een beter herstel.

Aandachtspunten op de operatiedag

Wilt u op de dag van de operatie:

 • Aan de anesthesioloog te melden als er wijzigingen in uw gezondheid of medicijnen zijn geweest sinds uw bezoek aan het preoperatief spreekuur
 • Het nuchterbeleid volgen
 • Niet roken en geen drugs gebruiken
 • Geen nagellak en make-up gebruiken
 • Sieraden en piercings verwijderen
 • Indien met uw anesthesioloog, arts-assistent anesthesie of preoperatieve screeningsmedewerker afgesproken: bestaande medicijnen blijven gebruiken of juist stoppen

Indien door uw anesthesioloog voorgeschreven krijgt u ongeveer één uur voor vertrek richting operatiekamer een kalmerende en angst verminderende pil van de verpleegkundige. Deze pil kunt u met een paar slokjes water innemen.

Indien u ziek bent de dagen voor de operatie kan het zijn dat de operatie niet door kan gaan, omdat het te onveilig voor u is. Neemt u bij ziekte contact op met de poli.

U moet in ieder geval bellen als u: koorts hebt, ernstig verkouden bent, moet hoesten of kortademig of benauwd bent en in alle gevallen wanneer u twijfelt. Wij kunnen dan met u een plan maken.

Veiligheid en hygiëne

Wij doen er alles aan om verspreiding van bacteriën in ons ziekenhuis te voorkomen.

Wilt u contact met opnemen wanneer u één of meer van de volgende vragen met JA kunt beantwoorden? Het kan namelijk zijn dat u ongemerkt een bacterie bij u draagt en wij voorzorgsmaatregelen moeten nemen.

 • Is bij u een ziekenhuisbacterie aangetoond (zoals MRSA, VRE, Acinetobacter, MRGNS of ESBL)?
 • Bent u de laatste twee maanden opgenomen geweest in een ander Nederlands ziekenhuis én was er op die afdeling een uitbraak met een ziekenhuisbacterie?
 • Bent u de laatste twee maanden in een buitenlands ziekenhuis of buitenlandse zorginstelling geweest voor opname, onderzoek of behandeling?
 • Woont u of werkt u op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleespluimvee?
 • Woont u bij of bent u verzorger van iemand bij wie de MRSA-bacterie is aangetoond?

Hebt u vragen?

Wilt u een afspraak maken of hebt u een vraag? 

Hebt u na uw bezoek aan de polikliniek nog vragen? Belt u ons dan. Neemt u ook contact met ons op als u ziek wordt voor de operatie of als uw gezondheid achteruitgaat. Bij bepaalde ziektes, zoals longontsteking of bronchitis, is het veiliger om een operatie een paar weken uit te stellen.

T 0887558805

De polikliniek is op maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 16.00 uur.

Route

Route naar onze polikliniek

 • U komt het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1.
 • Volg route L naar de poliklinieken.
 • Neem de trap of lift naar de tweede verdieping, naar niveau 2.
 • Polikliniek preoperatieve screening is bij receptie 30.
 • Bekijk hier uw virtuele route naar onze polikliniek

Wachttijden

U krijgt een afspraak op onze polikliniek. Bij spoed ingrepen kunnen patiënten na het gesprek met de chirurg direct op de polikliniek gezien worden. Houdt u er rekening mee dat u bij een spoedverwijzing te maken kunt krijgen met een langere wachttijd.

Als u kort geleden geopereerd bent in het UMC Utrecht, kan de preoperatieve screening vaak telefonisch plaatsvinden.

De datum van de operatie of opname krijgt u te horen via een brief van het opnamebureau. De polikliniek pre-operatieve screening heeft hier geen invloed op.

Opgenomen patiënten

Het kan zijn dat u al opgenomen bent in het UMC Utrecht vanwege uw aandoening/ziekte. Ook dan krijgt u een afspraak op de polikliniek preoperatieve screening als u geopereerd wordt. Als u met een rolstoel vervoerd kunt worden, brengt een verpleegkundige u naar de polikliniek brengen. In uitzonderlijke gevallen komt de anesthesioloog bij u langs komen op de afdeling voor de preoperatieve.

Als u opgenomen bent, informeert uw behandelend arts u over de datum van de operatie.

Onze zorgverleners

Op de polikliniek preoperatieve screening zijn verschillende medewerkers werkzaam:

 • medisch specialisten
 • arts-assistenten
 • coassistenten
 • medewerkers preoperatieve screening (POS-medewerkers)
 • doktersassistenten
 • secretaresses

Elke dag werkt er een andere anesthesioloog in opleiding op de polikliniek. U zult daarom steeds een nieuw gezicht zien. Al uw gegevens worden digitaal vastgelegd, zodat uw behandelend anesthesioloog op de hoogte is van uw persoonlijke situatie.

Tips voor het gesprek

Om samen met de arts te beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past, kan het helpen de '3 goede vragen' te stellen. Deze vragen zijn:

• Wat zijn mijn mogelijkheden?

• Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?

• Wat betekent dat in mijn situatie?

3 goede vragen aan