Vorige

Ontwikkelingsstoornissen (verpleegafdeling)

De verpleegafdeling ontwikkelingsstoornissen is onderdeel van de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht Hersencentrum. Wij bieden kinderen, jongeren en hun ouders derdelijnszorg voor gespecialiseerde diagnostiek en behandeling van complexe ziektebeelden. Aanmelding kan alleen met doorverwijzing. Ons aanbod is gericht op kinderen tussen de 6 en 12 jaar bij wie het vermoeden bestaat op een ernstige ontwikkelingsstoornis. Naast gespecialiseerde diagnostiek hebben we mogelijkheden voor intensieve klinische en dagklinische behandelvormen.

Verpleegafdeling ontwikkelingsstoornissen

De verpleegafdeling richt zich bijvoorbeeld op kinderen met vermoedens van ADHD, autisme, of een gedragsstoornis. Door intensieve begeleiding van kind en ouders leert het kind beter om te gaan met zijn ziekte. Er zijn ook twee groepen voor dagbehandeling van ontwikkelingsstoornissen. De kinderen die hieraan deelnemen werken dagelijks van 8.00 tot 16.00 uur aan vastgestelde doelen.

 

Contact

Contact met de verpleegafdeling ontwikkelingsstoornissen loopt via het secretariaat.

Huispostnummer A01.468
E-mail: secretariaat32@umcutrecht.nl

088 75 57470
De afdeling is bereikbaar van
08.00 - 17.00 uur

Routebeschrijving

U komt locatie AZU van het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1, volg route A bij receptie 33 gaat u langs de trap. Na ongeveer 50 meter vindt u receptie 32.

Bekijk hier uw route op de virtuele plattegrond. 

Verpleegafdeling acute en intensieve zorg

Jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, bij wie acute behandeling nodig is, kunnen wij opnemen op een klinische afdeling voor acute en intensieve zorg.  Hierbij staat in eerste instantie de stabilisatie van de crisis centraal. 

De kliniek voor jeugd is daarnaast goed in de eerste begeleiding en observatie van jongeren met een (beginnende) eetstoornis. Zowel de afdeling voor volwassen als de jeugdkliniek zijn bopz-afdelingen. Dat betekent in dat zij een regionale functie hebben bij het behandelen van patiënten waarbij een dwangmaatregel van kracht is (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen).

Contact

Contact met de verpleegafdeling acute en intensieve zorg loopt via het secretariaat.

Huispostnummer: A00.241
E-mail: secr34a@umcutrecht.nl

088 75 574 73
De afdeling is bereikbaar van
08.00 - 17.00 uur

Routebeschrijving

U komt het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1. Volg route A en bij receptie 33 gaat u met de trap naar beneden. Daar vindt u aan uw linkerhand receptie 34a.

Bekijk hier uw route op de virtuele plattegrond.

Dit gedeelte is niet zichtbaar omdat u de cookies (nog) niet heeft geaccepteerd. Zie het cookiebeleid.

Behandelteam

De teams op de verpleegafdeling ontwikkelingsstoornissen en acute en intensieve zorg bestaan uit verschillende psychiaters en zorgverleners met uitgebreide ervaring in diagnostiek en behandeling.

Wachttijden en toegangstijden

Een overzicht van alle wachttijden voor aanmelding, opname en behandeling op de afdeling Psychiatie vindt u hier:
Wachtijden

De zorg voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar wordt vergoed door de gemeenten. De wachttijd is niet afhankelijk van de gemeente waar u woonachtig bent.

Vanwege onze focus op tertiaire zorg krijgen aanmeldingen voor onze specifieke zorgprogramma’s en second opinions voorrang op reguliere aanmeldingen.

Patiëntervaringen

CQ-Index

In mei 2017 hebben ruim 4.400 patiënten hun ervaringen gedeeld over de zorg op de polikliniek en tijdens opname in het UMC Utrecht. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de zogenoemde > Consumer Quality Index (CQ-index).

Van onze verpleegafdelingen vulden 30 patiënten de vragenlijst in.

Ervaringen van patiënten van onze verpleegafdelingen (2017):

  • Patiënten waarderen de zorg tijdens opname op deze verpleegafdeling met een 7.8
  • Op de vraag 'Zou u dit ziekenhuis aanbevelen bij uw vrienden en familie?' antwoordde 60% van de patiënten van deze afdeling dit beslist wel te doen en 40% zou dit waarschijnlijk wel doen.

Verhalen uit het hersencentrum

Op de polikliniek Ontwikkelingsstoornissen komen patiënten, ouders en naastbetrokkenen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal bij een bezoek aan de poli. Enkele ouders en patiënten schrijven over hun ervaringen. De verhalen kun je teruglezen op de pagina's: