Vorige

CA209-9UT
(CA209-9UT)

CA209-9UT: Een vierarmig, gerandomiseerd fase 2 open-label onderzoek met nivolumab, BMS-986205 en blaasspoelingen met BCG alleen of in combinaties bij proefpersonen met BCG-ongevoelig, hoog risico, niet-spier invasief blaascarcinoom.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam nivolumab of nivolumab met BMS-986205 is als dit alleen wordt gegeven of in combinatie met BCG blaasspoelingen voor de behandeling van niet spier invasieve blaaskanker, die niet meer reageert op de BCG-spoelingen. Ook wordt gekeken hoe goed de behandeling wordt verdragen.

BMS-986205

BMS-986205 is een IDO1 remmer in tabletvorm. Het is een klein molecuul dat de werking van een bepaald eiwit (IDO) in het lichaam uitschakelt, waardoor het afweersysteem kankercellen kan aanvallen en uitschakelen. BMS-986205 is nog in de onderzoeksfase en nog niet goedgekeurd.

Nivolumab

Het afweersysteem beschermt het lichaam tegen infecties. Nivolumab is een antilichaam dat het afweersysteem kan helpen de kankercellen aan te vallen en uit te schakelen. Nivolumab is goedgekeurd voor de behandeling van bepaalde vormen van kanker en wordt nog verder onderzocht bij mensen met onder andere blaaskanker. Nivolumab wordt door middel van een infuus gegeven.

BCG

BCG staat voor Bacillus Calmette-Guérin. BCG is een vaccin tegen tuberculose dat ook werkzaam kan zijn bij blaaskanker. Het lichaam reageert in de  blaas op BCG met een krachtige afweerreactie. Deze afweerreactie leidt tot de vernietiging van abnormale cellen.

Opzet van de studie

De studie bestaat uit uitleg, en als u mee wilt doen een keuring, de behandeling en de vervolgperiode.

De keuring 

Tijdens de keuring wordt bepaald of u mee kunt doen aan dit onderzoek (of het verantwoord, veilig en passend is). Hiervoor wordt een aantal onderzoeken gedaan: bloedonderzoek, CT/MRI scans en een stukje tumor weefsel wordt onderzocht. Uw arts bespreekt met u de uitslagen en of u kunt deelnemen aan de studie.

De behandeling

Door loting wordt bepaald welke behandeling u krijgt. Er kan geen invloed worden uitgeoefend op deze loting. Uw arts zal met u bespreken welk behandelschema van de vier u geloot heeft:
A. Nivolumab
B. Nivolumab met BCG
C. Nivolumab met BMS-986205
D. Nivolumab met BMS-986205 en BCG
 
De behandeling duurt maximaal 52 weken.

De vervolgperiode

De arts blijft uw gezondheidstoestand controleren ook als u het onderzoeksmiddel niet meer gebruikt of eerder bent gestopt. U komt hiervoor regelmatig naar het ziekenhuis voor controle.

De onderzoekers

Onderzoekers

In het UMC Utrecht staat dit onderzoek onder leiding van Dr. G. Groenewegen, internist-oncoloog en dr. R. Meijer, uroloog, en wordt uitgevoerd door onderzoeksartsen en onderzoeksverpleegkundigen van de afdeling Medische Oncologie, Kankercentrum, UMC Utrecht.

Contact

U kunt contact met hen opnemen indien u interesse heeft om deel te nemen, op telefoonnummer 088 - 75 563 08.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 3 januari 2019