Vorige

NABGEM-studie
(NABGEM-studie)

NABGEM studie: De combinatie van de chemotherapie nab-paclitaxel en gemcitabine bij lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker.

Wat is het doel van het onderzoek?

Een deel van de patiënten met alvleesklierkanker kan bij diagnose niet geopereerd worden doordat de tumor buiten de alvleesklier groeit en belangrijke bloedvaten omringt. De standaard behandeling voor deze patiënten is chemotherapie. Sinds 2015 is er voor patiënten met alvleesklierkanker een nieuwe combinatie van chemotherapie geregistreerd: nab-paclitaxel en gemcitabine. Deze combinatie is onderzocht in patiënten met uitzaaiingen, maar voor patiënten zonder uitzaaiingen is de precieze overlevingswinst hiervan nog onbekend. Daarom is door het UMC Utrecht en het AMC Amsterdam het landelijk onderzoek NABGEM opgezet.

Het doel van de NABGEM studie is patiënten met lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker zonder uitzaaiingen te vervolgen, om te zien of de nieuwe chemotherapie ook voor hen veilig en werkzaam is. In totaal zullen er 132 patiënten deelnemen aan dit onderzoek en is de verwachting dat dit in totaal 2,5 jaar duurt.
Om mee te kunnen doen met het onderzoek moet de diagnose alvleesklierkanker zijn bevestigd met weefselonderzoek. Patiënten met uitzaaiingen kunnen niet meedoen aan het onderzoek. Tot slot moet de conditie en bloedwaarden van patiënt voldoende zijn voor het krijgen van de chemotherapie. De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of iemand daadwerkelijk kan deelnemen aan dit onderzoek.

Opzet van de studie

De NABGEM-studie is een geneesmiddelenstudie. Dit betekent dat er een middel wordt onderzocht wat nog niet is geregistreerd voor de onderzochte doelgroep.
Omdat de effecten van dit middel wel al bekend zijn bij patiënten met uitzaaiingen, en omdat 1 van de 2 gebruikte middelen, namelijk gemcitabine, al standaard wordt gegeven heeft de studie weinig risico’s.

Voor de studie worden geen extra handelingen verricht ten opzichte van wanneer één van de twee typen chemotherapie wordt gegeven (gemcitabine). Er worden op vaste momenten afspraken gemaakt op de polikliniek. De controles zijn 1, 3, 6, 9 en 12 maanden na de start van de studiebehandeling. Dan worden eventuele klachten besproken, lichamelijk onderzoek verricht en de tumormarkers in het bloed bepaald. Daarnaast worden de gegevens van een andere studie (PACAP) gebruikt om de kwaliteit van leven te meten. Mocht een patiënt niet mee doen aan deze andere studie, dan kan hij of zij alsnog meedoen aan de NABGEM studie en vragen wij elke 3 maanden om kwaliteit van leven vragenlijsten in te vullen.

Er is geen onkostenvergoeding. Indien er tussentijds relevante informatie beschikbaar komt, worden patiënten hierover geïnformeerd. Aan het einde van de studie zal een centrale mailing plaatsvinden, waarin de resultaten van de studie worden beschreven.

Aanmelding en contact

Route van aanmelding

o Aanmelding voor studie is open

Contactadres

UMC Utrecht
Afdeling Heelkunde, G04.228,
T.a.v. M.S. Walma, arts-onderzoeker
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Telefoon: 088 755 86 76
E-mail: m.s.walma[at]umcutrecht.nl

Hoofdonderzoekers

Coördinerend onderzoeker

Drs. M.S. Walma, arts-onderzoeker
 

Deze pagina is het laatst bewerkt op 18 mei 2018