Vorige

M.W. (Marloes) Heijstek

Internist-allergoloog/klinisch immunoloog

Aandachtsgebieden

  • Allergologie, waaronder angio-oedeem
  • Systemische auto-immuunaandoeningen 
  • Vasculitis
  • Vaccinaties

Wetenschappelijk onderzoek

  • Vaccinaties bij patiënten met auto-immuun inflammatoire ziekten: veiligheid, effectiviteit en immunogeniciteit.

Publicaties

De publicaties van dr. M.W. (Marloes) Heijstek vindt u op Pubmed.

Biografie

Dr. Marloes Heijstek studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht waar zij in 2006 haar artsexamen behaalde (cum laude). Van 2006 tot en met 2014 verrichtte zij promotieonderzoek op het gebied van vaccinaties bij kinderen met auto-immuun inflammatoire ziekten bij de afdeling immunologie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Ze startte in 2009 met haar opleiding interne geneeskunde in het ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. In 2014 vervolgde zij haar opleiding in het UMC Utrecht. De laatste jaren van haar opleiding specialiseerde zij zich in de allergologie en klinische immunologie. Ook bleef zij betrokken bij de ontwikkeling van (inter)nationale richtlijnen op het gebied van vaccinaties bij patiënten met auto-immuun inflammatoire ziekten en immuunsuppressie. Sinds 2018 is zij als internist-allergoloog/klinisch immunoloog verbonden aan de staf van het UMC Utrecht en per 1 maart 2019 medisch afdelingshoofd a.i. van de afdeling reumatologie & klinische immunologie.