Centrum voor middenoor aandoeningen

Vermindering van het gehoor kan vele oorzaken hebben. In relatief zeldzame gevallen gaat het om afwijkingen in het middenoor, de ruimte achter het trommelvlies. Dit kan zowel aangeboren of in verloop van de tijd ontstaan zijn. Deze afwijkingen kunnen, in veel gevallen, verholpen worden door een operatie.

Laboratorium ruimte

Voor wie

Patiënten (zowel kinderen als volwassenen) met klachten van vermindering van gehoor, oorsuizen, en/of duizeligheid. Met behulp van een gehooronderzoek kijken we of de klachten worden veroorzaakt door een aandoening van het middenoor. In sommige gevallen kan medische beeldvorming en aanvullend evenwichtsonderzoek de diagnose verhelderen.

Multidisciplinaire zorg

Aangeboren afwijkingen aan het middenoor maken vaak deel uit van een meerdere afwijkingen van het aangezicht. Wij werken dan ook samen met:

 • Kinderartsen.
 • Kaakchirurgen.
 • Plastisch chirurgen.

Voor het gehoor werken wij nauw samen met het audiologisch centrum en met gespecialiseerde radiologen. Daarnaast hebben we een nauwe werkrelatie met de afdeling klinische genetica voor patiënten waarbij een erfelijke aanleg voor deze vorm van middenooraandoeningen bestaat.

Onderzoek en behandeling

Het eerste contact zal over het algemeen bestaan uit een bezoek aan een KNO-arts met hierbij het verrichten van een hoortest. Op basis van de bevindingen, wordt een individueel plan voor behandeling opgesteld.

Wetenschappelijk onderzoek

In ons expertisecentrum voor middenoor aandoeningen vinden verschillende onderzoeken plaats naar de diagnostiek en behandeling van middenoor afwijkingen. Specifieke aandachtsgebieden hierbij zijn

 • Otosclerose (aandoening waarbij meestal in het middenoor overmatig bot groeit).
 • Het 22q11 deletie syndroom (veel kinderen met het 22q11 deletie syndroom hebben KNO-problemen, zoals oorontstekingen en verkoudheden).
 • Microtie/atresie (aangeboren oorschelpafwijkingen).

Daarnaast doen wij ook onderzoek naar:

 • Schade aan het slakkenhuis door lawaai en chemotherapie
 • Cochleaire- en andere gehoorimplantaten.
 • Oorsuizen.
 • De mogelijkheid om door gebruik te maken van stamcellen het binnenoor te herstellen.

Zorgverleners

 • Dr. Ir. A.E. Hoetink (klinish fysicus-audioloog)
 • Dr. J. Meloen (klinish fysicus-audioloog)
 • Dr. R.A. Boerboom (klinish fysicus-audioloog)
 • Dr. K.S. Rhebergen (klinish fysicus-audioloog)
 • Ir. H.W. Helleman (klinish fysicus-audioloog)
 • G. Cattani (audioloog)

Contact

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) via 088 75 549 02.

Volwassen patiënten kunnen contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) via 088 75 588 90.