Terug

Fit for the Future: naar een inclusieve en diverse introductie

In gesprek met John, onderzoeker en docent bij Biomedische wetenschappen en Geneeskunde.

John, kun je iets zeggen over je onderzoek en de begrippen diversiteit en inclusie?

“Ja, over inclusie: Vroeger hadden treinen een trapje bij de deuren, waardoor mindervaliden via een speciale kar met uitklapbare hellingbaan hun rolstoel de trein in moesten rijden. De NS realiseerde zich dat ze onbedoeld groepen ‘buitensloot’ en heeft de treinen aangepast. Veel treinen zijn nu gelijkvloers, dus toegankelijker, inclusiever, niet alleen voor mindervaliden, maar ook voor mensen met een fiets of zware bagage, eigenlijk voor iedereen. Dat is ook ons doel, verbeteringen doorvoeren waardoor iedereen zich thuis voelt in onderwijs van het UMC Utrecht.

Dat begint al bij een inclusieve introductie. Een veelvoorkomend voorbeeld is het drinken van alcohol. Niet iedereen drinkt alcohol, vanwege verschillende redenen. Uit het onderzoek blijkt dat medestudenten soms aandringen, of dat mentoren een rondje ‘bier’ in plaats van ‘drinken’ aanbieden. Niet-drinkers voelen zich daardoor geen onderdeel van de groep (‘toebehoren’) en kunnen niet voldoende zichzelf zijn (‘authenticiteit’).

Om te weten wat we kunnen verbeteren, is het goed om ons bewust te zijn van de diversiteit binnen een groep zodat we in ieder geval rekening houden met aanwezige subgroepen. Zo bieden we mentoren een biastraining aan over diversiteit en inclusie. Dit wordt goed opgepakt, er zijn al leuke alternatieven bedacht voor de biercantus en voor een feest (filmmarathon). Deze worden breed gewaardeerd onder de eerstejaars, analoog aan het voorbeeld van de trein.”

Hoe kunnen we inclusief zijn voor elkaar en voor onze studenten?

"Voor een inclusief (onderwijs)klimaat is een open, respectvolle houding belangrijk. Naar Patrich Mundus: “Hoe weinig begrijpen we de weg van een ander als we enkel vergelijken met ons eigen pad.”