Terug

Gönül Dilaver benoemd tot Senior Fellow Inclusief Onderwijs

De Senior Fellows gaan per 1 september enkele jaren aan een omvangrijke onderwijsinnovatie binnen hun faculteit en/of universiteitsbreed werken en gedurende het programma hun onderwijskundige kennis verdiepen. Gönül diende een voorstel in om diversiteit bij de opleiding verder te brengen dan het aantal studenten met een diverse achtergrond.

Gönül Dilaver wil tools en strategieën ontwikkelen die het onderwijs daadwerkelijk inclusief maken en die een leerklimaat bevorderen dat zich aanpast aan de diversiteit van studenten. "Diversiteit en Inclusie in het onderwijs zal een verrijking zijn voor alle studenten. Inclusief onderwijs is ook belangrijk omdat het studenten klaarstoomt voor een maatschappij waarin diversiteit een feit is”, vertelt Gönül. “Mijn doel is om kennis en expertise te vergroten en integraal te verankeren in ons onderwijs en ons onderwijsklimaat. Dit zal leiden tot een aantal concrete onderwijsinnovaties die meetbaar bijdragen aan meer inclusie en diversiteit onder studenten, docenten en begeleiders van stages en coschappen. Om een inclusieve sfeer te bewerkstelligen is het belangrijk dat alle betrokkenen goed op de hoogte zijn van het belang van diversiteit, van elkaar en van de cultuur van onze organisatie. Het gaat daarbij zowel om geschreven als ongeschreven regels. Ik ben overtuigd dat het de emancipatie van het UMC Utrecht ten goede zal komen.”

De commissie beveelt Gönül aan vanwege haar getoonde leiderschap en innovatie in onderwijs, haar duidelijke visie op onderwijs en haar motivatie om een diverse en inclusieve leeromgeving voor studenten te creëren. “Haar enthousiasme is aanstekelijk en zal collega’s inspireren om met haar samen te werken.”

Senior Fellow Programma

Het Senior Fellow Programma heeft als doel het versterken van het onderwijskundige leiderschap binnen de Universiteit Utrecht door uitbreiding van het aantal hoogleraren met accent op onderwijs. Het programma draagt bij aan de zichtbare waardering voor onderwijs en docentschap en maakt het zichtbaar dat ook in onderwijs loopbaanstappen mogelijk zijn. Ook wil het programma een stimulans zijn voor onderwijsinnovatie en bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Het programma is in 2017 vernieuwd en omgedoopt in Senior Fellow Programma (voorheen Teaching Fellow Programma). Met deze drie nieuwe benoemingen nemen nu in totaal tien Senior Fellows aan het programma deel. Nieuwe kandidaten kunnen door de decaan worden voorgedragen. Het college van bestuur laat zich voor de benoeming van de Senior Fellows adviseren door een internationaal samengestelde selectiecommissie. Na succesvolle afronding van het Senior Fellow Programma volgt een voordracht voor een leerstoel met accent op onderwijs.

Kijk voor meer informatie over het Senior Fellow Programma en de andere fellows op de website van het Centre for Academic Teaching.

Bron: UU.nl