Terug

Nieuwe cursus: Bias in Science

De cursus zal onder andere gaan over gender en gezondheid waarbij ingegaan zal worden op verschillen tussen man en vrouw bij ziektes zoals hart- en vaatziekten. De neurologische basis van bias zal besproken worden en hoe de pathways in de hersenen ook zelf-gereguleerd kunnen worden. Onderwerpen zoals farmacotherapieën rondom etniciteit en gezondheid zullen ook aan bod komen. Het doel van de cursus is om de toekomstige onderzoeker bewust te maken van de vooroordelen die we allemaal hebben en hoe we daar bewust mee om kunnen gaan wanneer we ons onderzoek ontwerpen en uitvoeren.

Ook willen de makers van cursus studenten bewustmaken van de diversiteit binnen de maatschappij waarin wij leven opdat de kwaliteit van onderzoek verbeterd kan worden. Er zullen specialisten vanuit verschillende vakgebieden meewerken aan de cursus en de cursus zal openstaan voor (exchange)studenten van verschillende opleidingen.