English translation for this page is not available

Vorige

Infectiepreventie

De Infectiepreventie Polikliniek is er om patiënten en medewerkers van het UMC Utrecht die drager zijn van de MRSA-bacterie te informeren, adviseren, vervolgen en eventueel te behandelen.

Het team van de Infectiepreventie polikliniek bestaat uit deskundigen infectiepreventie, een doktersassistente, een arts-microbioloog en een internist-infectioloog. Wij werken nauw samen en hebben veel ervaring en kennis op het gebied van MRSA-dragerschap.

Als bij ziekenhuisopname blijkt dat u de MRSA-bacterie bij zich draagt wordt u in ons team besproken. Uit dit overleg komen adviezen voor uw arts. Deze adviezen gaan over het te voeren MRSA beleid.
Hierbij wordt uw persoonlijke en medische situatie meegewogen.
 

Er kan worden geadviseerd om na ontslag uit het UMC Utrecht af te wachten, vervolgkweken te doen of een MRSA behandeling aan te bieden. Indien u een MRSA-dragerschapsbehandeling wenst,  kunt u hiervoor, door uw behandelend arts, naar de Infectiepreventie polikliniek worden verwezen.

Medewerkers van het UMC Utrecht die MRSA-drager zijn krijgen (bijna) altijd een behandeling om de MRSA-bacterie zo snel mogelijk kwijt te raken. Zij mogen pas weer patiëntgebonden werkzaamheden verrichten als zij de MRSA-bacterie niet meer bij zich dragen.

Routebeschrijving

  • u komt locatie AZU van het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1
  • volg route L naar de poliklinieken
  • neem de trap of lift naar beneden, naar niveau 0
  • de polikliniek infectieziekten heeft receptienummer 21D

 

Contact en afspraak

Voor al uw vragen stuurt u een e-mail naar:
polikliniek-infectiepreventie@umcutrecht.nl
U krijgt binnen 3 werkdagen antwoord.

Een afspraak maken of verzetten?
Neem dan contact op met het secretariaat van de polikliniek Infectieziekten.
De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van
08.00 - 17.00 uur
Tel 088 75 56307

Als u een afspraak wilt maken op de Infectiepreventie polikliniek, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Voorbereiden op een polikliniekbezoek

Een afspraak op de polikliniek voorbereiden

Het is belangrijk dat u uw afspraak op de polikliniek goed voorbereidt.

Tips voor het gesprek

Veel mensen vinden het prettig als ze het gesprek met hun zorgverlener kunnen voorbereiden. Deze tips kunnen u daarbij helpen.

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt u opgenomen? Neem dan het volgende mee.

Wachttijden en toegangstijden

Laatst bijgewerkt: 24-10-2019
Toegangstijd polikliniek Infectieziekten: 0 dagen
Uitleg wachttijden
Belangrijk Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Behandelteam

Het team van de infectiepreventie polikliniek bestaat uit:

Dr. A. Troelstra, arts-microbioloog infectiepreventie
Mevr. M. de Haas-van den Bergh, coördinerend doktersassistente