Vorige

H.D. Luijk

longarts

Aandachtsgebieden

Het aandachtsgebied van dr. Luijk is longtransplantatie en obstructieve longziekten zoals COPD en astma. Hij begeleidt en behandelt patiënten voor en na longtransplantatie en is actief betrokken bij de regionale COPD zorg voor wat betreft diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met COPD. Hierin werkt het UMC Utrecht nauw samen met huisartsen en longartsen uit de regio.
 
Hij heeft zowel spreekuur op de polikliniek voor algemene longziekten als longtransplantatie. Daarnaast heeft hij een speciaal spreekuur voor patiënten met stamceltransplantatie gerelateerde longaandoeningen.
 

Wetenschappelijk onderzoek

Dr. Luijk verricht wetenschappelijk onderzoek naar afstotingsziekte in de longen na stamcel transplantatie en longtransplantatie. Door dit onderzoek zal hopelijk nieuwe kennis over deze ziektes leiden tot vroegtijdige opsporing van afstotingsziekte in de longen na stamcel transplantatie en longtransplantatie.  Daarnaast verricht hij onderzoek naar ontsteking in de luchtwegen bij COPD patiënten en hoe dit verminderd kan worden.

Publicaties

Onderwijs

Dr. Luijk is dagelijks betrokken bij de opleiding van geneeskunde-studenten, co-assistenten, artsen-in-opleiding-tot-longarts.

Biografie

Dr. Luijk studeerde geneeskunde in Utrecht. Hij behaalde zijn artsexamen in 1998.
 
Hij verrichtte promotie-onderzoek aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2005 met als titel van het proefschrift: “systemic and airway inflammation after allergen and adenosine provocation in asthma”.
 
 
In 2003 startte hij met de opleiding tot longarts in het Diakonessenhuis Utrecht en in het UMC Utrecht met een stage in het St Antonius ziekenhuis Nieuwegein. Sinds 2009 is dr. Luijk geregistreerd als longarts en werkzaam in het UMC Utrecht. 
 

Dr. Luijk werkt enthousiast in team verband bij de afdeling longtransplantatie en algemene longziekten en is gericht op de meest optimale patiëntenzorg.