Terug

J.H.A.M. (Hannie) Megens

Anesthesioloog

Aandachtsgebieden en ervaring

kinderanesthesiologie

Afdeling/polikliniek(en)

Operatiekamers WKZ
Preoperatieve screening poli rood WKZ.
 

Korte biografie

Opleiding tot anesthesioloog in het Sint Radboud ziekenhuis, te Nijmegen.
Vanaf 1997 werkzaam in het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
Betrokken bij oprichting kinderpijngroep, uitgifte pijnkaartje.
Betrokken bij ontwikkeling van Pijnpaspoort.
Contactpersoon van afdeling anesthesiologie voor kinderheelkunde en neonatologie.
Onderhouden van protocollen betreffende kinderanesthesiologie.
Op nationaal niveau betrokken bij opstellen protocollen op gebied van kinderanesthesiologie.
Medeauteur van het zakboekje ‘Help een kind’ en enkele hoofdstukken in tweetal Nederlandstalige anesthesiologie boeken.
 

Motivatie/ambitie

Veilige, kwalitatief hoogwaardige, perioperatieve zorg voor kinderen van alle leeftijden. Een bijdrage leveren aan een zo aangenaam mogelijke perioperatieve ervaring voor kinderen van alle leeftijden.
 

wetenschappelijk onderzoek

Aansluiting vinden bij internationaal onderzoek betreffende het preoperatief ‘nuchteren’, of vasten, van kinderen.
 

publicaties

Bekijk de publicaties op Pubmed

Samenwerking patiëntenorganisaties

Sectie Kinderanesthesiologie van de NVA
Verpleegkundigen en verzorgende Nederland V&VN