Vorige

R.C. Schweizer

longarts

Aandachtsgebieden

Het aandachtsgebied van dr. Schweizer is ernstig astma. Hij is nauw betrokken bij de behandeling van ernstig astma met biologicals, zoals omalizumab (anti-IgE), mepolizumab.

Dr. Schweizer heeft spreekuren voor astma en ook voor algemene longziekten.

Wetenschappelijk onderzoek

Dr. Schweizer is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Longziekten; met name. daar waar het het onderzoek naar astma betreft.

Publicaties

Onderwijs

Dr. Schweizer is dagelijks betrokken bij de opleiding van geneeskunde-studenten en co-assistenten. Hij is sinds september 2014 opleider Longziekten en Tuberculose, dat wil zeggen de opleider van de arts-assistenten in opleiding tot longarts.

Biografie

Dr. Schweizer studeerde geneeskunde in Utrecht. Hij behaalde zijn artsexamen in 1998.
Hij verrichtte promotie-onderzoek aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1996 met als titel van het proefschrift: “Modulation of eosinophil migration”.

In 1998 startte hij met de opleiding tot longarts in het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein en in het UMC Utrecht. Sinds januari 2004 is dr. Schweizer geregistreerd als longarts en werkzaam in het UMC Utrecht.