Folkert Asselbergs

Studie naar relatie corona/hart- & vaatziekten

Ziekenhuizen kunnen meedoen door cardiale gegevens van patiënten op te nemen in het CAPACITY-register.