IC UMC Utrecht intensice care

UMC Utrecht start nazorgpoli COVID-19

Veel IC-patiënten hebben van de IC-opname tot lang na ontslag een intensief revalidatietraject nodig